Yhteistoiminta

Saako sana yhteistoiminta sinut ajattelemaan irtisanomisia? Hyvin tavallista. Yhteistoiminta on pääasiassa aivan muuta.

Yhteistoimintalaeissa korostetaan yhteistoiminnan henkeä ja yksimielisyyteen pyrkimistä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Henkilöstölle on annettava tietoja oikeaan aikaan. Vain tiedon perusteella voi vaikuttaa asioihin.

Yhteistoimintalait antavat henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevien asioiden käsittelyyn. Lakien mukaan myös luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla sekä muilla henkilöstön edustajilla on konkreettisia tehtäviä yhteistoiminta-asioiden hoidossa työpaikoilla. Jäsenistöämme koskevia lakeja on työpaikan luonteesta johtuen kaksi: Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (YYTL) ja Valtion yhteistoimintalaki (VYTL).

Yhteistoiminta on siis sekä jatkuvia käytäntöjä että yhteistoimintaa muutostilanteissa, joilla on henkilöstövaikutuksia.

YT-menettelyjä käydään eri asioissa monilla eri tasoilla. Läheisin taso on työntekijän ja esimiehen välillä.

Jos tehtäviäsi halutaan muuttaa olennaisesti, muista, että asia on käsiteltävä yhteistoiminnassa, ja sinulla on oikeus ottaa luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu tueksesi.