Työaika

Valtion virastoissa työskentelevät YHL:n jäsenet tekevät pääosin 7 tunnin ja 15 minuutin virastotyöaikaa päivässä ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Yritysten työajoista on sovittu asianomaisissa työehtosopimuksissa.

Yliopistojen työehtosopimuksen mukaan yliopistoissa on kaksi työaikaa. Työaikalain piirissä olevat noudattavat yhtä ja samaa työaikaa, joka on 7 tuntia 15 minuuttia päivässä ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Opetus- ja tutkimushenkilöstö noudattaa puolestaan kokonaistyöaikaa, joka on 1600 tuntia vuodessa.