Palkkaus

YHL:n tärkein tehtävä on palkkaedunvalvonta. Sopimuskausittain tai vuosittain neuvotellaan palkankorotusvarallisuudesta. Liitto valvoo palkkausjärjestelmän oikeaa soveltamista ja neuvottelee palkkaerimielisyystapauksista työehtosopimuksissa määritellyllä tavalla.