Työ

Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee yliopistoissa sekä niitä lähellä olevissa valtion virastoissa sekä yliopistojen omistamissa yrityksissä muissa kuin opetus- ja tutkimustehtävissä. Tähän osioon on koottu perustietoa työstä ja työehdoista.