Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL är en intressebevakare för personal som arbetar vid universitet och övriga enheter nära relaterade till universitet och forskning. YHL ser till att grundnivån på dess medlemmars lön är rätt och tillräcklig, att tidsbundna anställningar har sakliga grunder och att arbetsgivaren följer överens- komna ramar i frågor om såväl arbetstid, jämställdhet som arbetarskydd.