Strategia

Tavoitteet 2013-2017

YHL on houkuttelevin ja paras järjestäytymisvaihtoehto yliopisto- ja tutkimusalalla sekä muissa tutkimukseen ja korkeakoulutukseen liittyvissä työyhteisöissä. Jäsenistö on tyytyväinen liiton edunvalvontatyöhön.


Arvot

Luotettavuus
Avoimuus
Tasa-arvo


Toimintaa ohjaavat periaatteet

Toiminta on jäsenlähtöistä ja jäsentä lähellä. YHL toimii kiinteässä yhteistyössä yhdistysten ja niiden jäsenten, Palkansaajajärjestö Pardian ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n kanssa.

YHL on asiantunteva ja osaava vaikuttaja. Ennakkoluulottomuus antaa mahdollisuuden kehittymiselle. Kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin mahdollistaa hyvän ja laadukkaan edunvalvonnan. Viestintä on ajantasaista ja nopeaa.

YHL on vastuuntuntoinen ja luotettava kehittäjä ja uudistaja. YHL on kaikkien jäsentensä työyhteisöjen asiantunteva ja osaava edunvalvoja. Se uudistaa ja kehittää yhdessä yhdistystensä kanssa jäsentensä edunvalvontaa tavoitteena henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen. YHL toimii jäsenyhdistystensä tukena ja tuottaa yhdistyksille ja jäsenille palveluja sekä muutoksenhallinnan välineitä.