Organisaatio

Liiton toiminnan perustan muodostavat 17 paikallista jäsenyhdistystä, jotka vaikuttavat kaikissa Suomen yliopistoissa sekä muissa opetus- ja tutkimusalan yksiköissä.

Lisäksi liitossa toimii sen edustamien ammattialojen omia toimikuntia sekä tasa-arvoon ja työsuojeluun keskittyneet erityiselimet, jotka kokoavat yhteen eri jäsenyhdistysten toimijoita sekä tuottavat ajankohtaista tietoa ja toimenpideohjelmia työelämässä tapahtuvista muutoksista.