Mitä me teemme

 • Neuvottelemme ja sovimme yliopistohenkilöstön palkoista ja muista työehdoista yliopistoja edustavan työnantajajärjestö Sivistystyönantajien kanssa.
   
 • Neuvottelijamme sopivat tarkentavista virka- ja työehdoista Suomen Akatemiassa, Opetushallituksessa, Varastokirjastossa sekä Pelastusopistossa.
   
 • Neuvottelemme Aalto Executive Educationin, Certian, Unigrafian ja TAY-palveluiden työehtosopimukset.
   
 • Vaikutamme yliopistojen ja niihin läheisesti liittyvien yhtiöiden, virastojen ja laitosten henkilöstöpolitiikkaan, työoloihin ja päättäjiin.
   
 • Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.