Osallistumiskustannukset

YHL:n kurssit ovat jäsenille maksuttomia.

YHL maksaa kurssilaisten matka- ja täysihoitokulut. Matkakulut korvataan liiton matkustussäännön mukaisesti. Luottamushenkilöillä on oikeus saada työstään palkallista vapaata. Virkavapaata tai työstä vapautusta on anottava viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Lisäksi työnantaja maksaa kurssin järjestäjälle kurssirahaa.