Koulutustuki

Koulutustuki on liiton jäsenetu, jota voidaan myöntää harkinnanvaraisesti yksittäiselle jäsenelle lähinnä ammatilliseen ja ammattiyhdistyskoulutukseen. Tukea haetaan oman yhdistyksen kautta. Myös yhdistykset tukevat jäsenten omaehtoista kouluttautumista. Opintoja suunnitellessa voi kustannuksia kattaa mallilla: oma panostus, työnantajan osuus, yhdistyksen ja liiton koulutustuet sekä muut tukimuodot (stipendi, apuraha tms.)

Tutkintostipendejä myönnetään ammatillisen näyttötutkinnon tai muun tutkinnon kokonaan suorittaneille.