Jäsenenä YHL:ssä

1. YHL:n jäsen kuuluu hänen työpaikallaan vaikuttavaan jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistyksen luottamusmiehet tarjoavat lähitukea työelämän ongelmissa.


2.  Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oma edustaja YHL:n hallituksessa. YHL valvoo ja kehittää jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä tarjoaa ammattiyhdistystoimintaan liittyvää koulutusta ja muita jäsenetuja.


3. YHL kuuluu Palkansaajajärjestö Pardiaan. YHL neuvottelee yhteistyössä Pardian kanssa jäsentensä työehdoista yliopistoissa ja valtiosektorilla.


4. YHL on suurin yliopisto- ja tutkimusalan edunvalvoja Suomen toimihenkilöiden keskusliitto STTK:ssa.