Pardian hallituksen kokous 11.12.2018

12.12.2018

Pardian viimeisessä hallituksen kokouksessa työmarkkina-asiaa ja nimeämisiä.

Yleinen työmarkkinatilanne

Puheenjohtaja Niko Simola antoi ajankohtaisen työmarkkinakatsauksen, josta muutama poiminta.

 • Teollisuusliitto ilmoitti lokakuussa Teknologiateollisuudelle, että se irtisanoo kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitun pöytäkirjan työajan pidentämisestä 24 tunnilla. Ilmoituksen mukaan pöytäkirjan voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa. Simolan mukaan jää nähtäväksi tämän heijastusvaikutus muihin sopimusaloihin, kun seuraavan kerran käydään neuvottelupöytään.
   
 • Selvitys palkka-avoimuudesta luovutettiin tasa-arvoasioista vastaavalle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Selvityshenkilö, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvityksen mukaan ennen kaikkea yksittäisen työntekijän oikeutta saada palkkatietoa on parannettava. Tietoa tarvitaan, jotta työntekijä voisi havaita mahdollisen palkkasyrjinnän ja hakea oikeussuojaa. Jotta perusteettomat palkkaerot saataisiin esille, tulee myös tasa-arvolain palkkakartoitusta koskevia säännöksiä tarkentaa.
   
 • Ministeri Saarikko ilmoitti asettavansa kolmikantaisen työryhmän tekemään esityksen niistä lainsäädännöllisistä muutoksista, joita palkka-avoimuuden vahvistaminen edellyttää.
   
 • Lakiuudistusta yhteistoimintalaista lähdetään valmistelemaan kolmikantaisessa työryhmässä. Mahdollinen lainsäädäntötyö siirtyy seuraavalle hallituskaudelle.
   
 • Selvityksen yksityisen ja julkisen sektorin eläkejärjestelmien tulevaisuudesta piti valmistua 5.12.2018, mutta se siirtynee helmikuulle.

Virka- ja työehtosopimusasiat

Neuvottelujohtaja Harri Sirén esitteli neuvottelutuloksen 27.11.2018 virka- ja työehtosopimuksesta, joka tehdään valtiovarainministeriön sekä JUKOn, JHL:n Pardian ja Ammattiliitto Pron välillä sopimusosapuolen vaihdoksesta. Hallitus hyväksyi esityksen.

Hallitus päätti,

 • esittää neuvottelukuntien kokoonpanot (jäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat) Pron hallitukselle nimettäväksi. Neuvottelukunnat aloittavat työskentelynsä 1.1.2019. Tarkoitus on järjestää julkisen sektorin neuvottelukunnille yhteinen aloitusseminaari maaliskuun alkupuolella mahdollisesti siten, että seminaari olisi perjantaina ja lauantaina.
   
 • nimetä STTK:n alue- ja paikallistoimikuntiin jäsenet Pardian jäsenjärjestöjen esitysten pohjalta. STTK:n aluetoimikuntien tuleva toimikausi alkaa 1.1.2019. STTK:n jäsenliittojen hallitusten vahvistamat edustajat alue- ja paikallistoimikuntiin nimetään maksavien jäsenten määrän mukaan. Pardia voi nimetä kuhunkin STTK:n kuuteentoista (16) aluetoimikuntaan yhden edustajan. Alue- ja paikallistoimintaan valittavilta odotetaan erityisesti kiinnostusta ja oman ajan käyttöä STTK:laiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja aluetoiminnan kehittämiseen sekä työelämässä mukana oloa ja oman sektorin asiantuntemusta.
   
 • nimetä Pron aluejohtokuntien kauden 2019-2020 jäsenet Pardian jäsenjärjestöjen esitysten pohjalta. Pardialla on oikeus nimetään jokaiseen Ammattiliitto Pron neljääntoista aluejohtokuntaan kolme jäsentä. Aluejohtokuntien toimikausi on 2019–2020. Johtokuntien henkilöjäseniä voidaan täydentää myöhemmin Pron julkisen sektorin esityksestä.

Asiat kirjasi Pardian viestintäpäällikkö Riitta Nieminen