Pardian ja Pron työryhmien työskentely etenee vauhdilla

25.9.2018

Palkansaajajärjestö Pardia ja Ammattiliitto Pro allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen tavoitteena liittojen yhdistyminen. Valmisteluja on jatkettu useissa työryhmissä elokuusta lähtien.

Työryhmien jäsenet on valittu liittojen ja niiden jäsenjärjestöjen tai -yhdistysten hallinnosta ja työtekijöistä. Kysyimme, miten työryhmien työ etenee.

Ohjausryhmä seuraa työryhmien edistymistä

Ohjausryhmä aloitti työnsä elokuun puolivälissä ja on siitä saakka valmistellut yhdistymistä sekä seurannut työryhmien edistymistä. Ensimmäisessä kokouksessa 14. elokuuta hyväksyttiin projektisuunnitelma ja aikataulu. Samalla sovittiin viestinnästä.

Ohjaustyöryhmän puheenjohtaja Riitta Suonpää kertoo, että hallinnot ovat tavanneet yhteisessä seminaarissa.

– Seminaari oli tarpeellinen ja palaute oli hyvä. Tutustumista ja asioiden läpikäyntiä tarvitaan.

Ohjausryhmä on hyväksynyt mallisäännöt ja kansainvälisen työskentelyn periaatteet, jotka viedään hallinnolle päätettäväksi.

Kartoituslistalla on vielä materiaalitarpeet sekä yhteismateriaali jäsentilaisuuksiin sekä jäsenhankintaan.

– Tiistaina 25. syyskuuta pitäisi tulla päätettäväksi ja eteenpäin vietäväksi eri työryhmien työskentelyn yhteenvetoja. Ratkaiseva päivä kokonaisuuden kannalta.

Taloustyöryhmässä käsitellään budjettia

Taloustyöryhmä kokoontui elokuussa ja syyskuussa käsittelemään ensi vuoden talouslinjauksia sekä yhdistymiseen liittyviä talousasioita. Kokouksissa on käsitelty budjetin raamia ja jäsenmäärän kehitystä.

– Taloudesta ovat puhuttaneet jäsenmaksupalautuksen määrä, henkilöstö- ja koulutuskulut sekä yhdistyspalautteet, kertoo työryhmän puheenjohtaja Riitta Suonpää.

Työryhmän työ on valmiina ennen päättäviä kokouksia. 

Edunvalvontatyöryhmä valmistelee uutta sektoria

Kolme kertaa kokoontunut edunvalvontatyöryhmä valmistelee uuden edunvalvontasektorin toimintaa sekä yhteiskuntavaikuttamista.

– Keskustelua on herättänyt neuvottelukuntien koko sekä niiden sovittaminen Pron nykyisten neuvottelukuntien kanssa samaan muottiin. Olemme puhuneet myös muutoksen viestinnästä työpaikkojen luottamusmiehille sekä henkilöstön edustajille, kertoo edunvalvontatyöryhmän puheenjohtaja Sari Jokikallas.

Selvittelyä vaatii vielä pardialaisten jäsenjärjestöjen virasto- ja yritystason luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintasopimukset. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen neuvottelupäivien tarpeiden selvittäminen on myös työlistalla.

Työryhmä suunnittelee myös sidosryhmätapaamisia, joille järjestömuutoksesta on viestittävä.

Jokikallas kertoo, että työryhmällä on yhteinen näkemys keskeisimmistä asioista ja työ saadaan valmiiksi määräajassa.

Koulutustyöryhmässä viilataan jäsen- ja luottamushenkilökoulutuksia

Pron ja Pardian yhteisen koulutustyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran elokuun alussa ja on tähän mennessä kokoontunut kuusi kertaa. Pienryhmissä on työstetty myös jäsenkoulutusten ja luottamusmieskoulutusten yksityiskohtia.

Työryhmän toinen puheenjohtaja koulutuspäällikkö Tiina Kiuru Ammattiliitto Prosta kertoo, että eniten keskustelua on käyty luottamushenkilöiden ja henkilöstön edustajien koulutusten järjestämisestä. Nyt selvillä on koulutusten toteuttaminen ja neuvotteluiden käyminen ensi vuodeksi.

– Tavat, toteutus ja toteutusvastuut ovat poikenneet ja olemme halunneet varmistaa eri seikkojen huomioimisen.  Olemme käyneet läpi sitä, mitkä koulutukset kuuluvat jatkossa liiton järjestämisvastuulle.
Jäsenille on suunnitteilla myös mielenkiintoisia koulutuksia ensi vuodeksi. Tarjonta ja järjestäminen ovat jo selvillä.

– Olemme pohtineet, mitkä aiheet kiinnostavat ja miten niiden avulla luodaan Me olemme Pro -henki, kertoo Kiuru.

Asiat ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä. Koulutusten sisältöjen päivittäminen ja kehittäminen jää koulutusyksikön vastuulle.

– Käytännössä ei ole asioita, joista olisimme eri mieltä. Vielä selvityslistalla on yhdistysten oman edunvalvontakoulutuksen mahdollinen tuki, jatkaa Kiuru.

Henkilöstötyöryhmässä valmistellaan henkilöstoasiat

Työryhmä valmistee henkilöstölle osaamiskartoitukset, jotta uusia ja vanhoja jäseniä voidaan vuodenvaihteen jälkeen palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijöitä on tällä hetkellä Prossa, Pardiassa, jäsenjärjestöissä ja niiden yhdistyksissä sekä Tivonet Oy:ssä.

– Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja työ ei valmistu aivan samassa aikataulussa muiden ryhmien kanssa, kertoo työryhmän puheenjohtaja Kristiina Lindroos.

Jäsenrekisterityöryhmässä työstetään rekisteriä

Työryhmän toimeksiantona oli yhdistää Pron ja Pardian järjestöjen tietokannat yhdeksi kokonaisuudeksi. Aikataulu on haasteellinen, koska Prolla ja Pardialla on erilainen järjestörakenne. Rekisteriasioita on puitu kolmessa kokouksessa ja asiaa on työstetty erilaisissa pienryhmissä.

– Selvitämme vielä erilaisten nimikkeistöjen yhdenmukaistamista, koulutustietojen siirtoa ja tietokantojen konvertointia, kertoo työryhmän puheenjohtaja Petri Jokiranta.

– Työryhmässä on rautaisia ammattilaisia pohtimassa asioita ja viemässä niitä teknisesti eteenpäin. Yhteisymmärrys on, että rekisterit yhdistetään aikataulussa.

Järjestötyöryhmässä sorvataan sääntöjä

Järjestötyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa ja viimeinen kokous oli maanantaina 24. syyskuuta. Työryhmän agendalla on valmistella muun muassa tarvittavia sääntömuutoksia, yhdistystoimintaa, aluetoimintaa ja jäsenetuja.

Keskustelua ovat herättäneet eläkeläisjäsenet sekä liiton ja yhdistysten säännöt.

– Työpaikka- ja aluetoiminnasta on myös keskusteltu paljon, kertoo työryhmän puheenjohtaja Juha Kivistö.

Jäsenedut sekä jäsenvakuutukset ovat pääsääntöisesti selvillä muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Liiton säännöt sekä yhdistysten säännöt on hyväksytty ja lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukseen ennakkotarkastukseen.

– Olemme sopineet yhdistysten sääntömuutoksille siirtymäajan, kertoo Kivistö.

Käytännön asiat -työryhmässä keskustellaan toimitiloista ja tekniikasta

Työryhmässä valmistellaan yhdistymiseen liittyviä käytännön asioita, kuten toimitiloja, tietojärjestelmiä sekä toimistotekniikkaa. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa.

– Ryhmämme tarkoitus on selvittää, miten Pron keskustoimistolle Ruoholahteen siirtyvien työskentely ja toiminta saadaan kivuttomasti toimimaan. Selvitämme siis asioita, jotka realisoituvat vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen, kertoo työryhmän puheenjohtaja Tony Johansson.

Työ saadaan pääsääntöisesti valmiiksi aikataulussa ja hyvässä hengessä ilman erimielisyyksiä.

– Asioita on saatu selvitettyä, kiitos toimistojen henkilökunnan hyvän pohjatyön. 

Työttömyyskassatyöryhmässä kartoitetaan kassan jäsenyyttä

Työttömyyskassatyöryhmä kokoustaa ensimmäisen kerran lokakuun ensimmäisellä viikolla. Tavoitteena on, että kahden vuoden siirtymäajan jälkeen kaikki Pron uudet jäsenet kuuluisivat Pron työttömyyskassaan.

– Kartoitamme nykytilanteen, tavoitetilanteen sekä päätämme käytännön toimenpiteistä, kertoo Työttömyyskassa Pron johtaja Mervi Ruokola.

 

Pardia ja Pro yhteen vuonna ensi vuonna

Päämääränä on, että Pardian jäsenyhdistykset liittyisivät Pron jäsenyhdistyksiksi marraskuussa. Jäsenyys Prossa alkaisi 1. tammikuuta 2019. Suunnitelmissa on liitto, jossa olisi lähes 140 000 yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevää jäsentä.