Kesäetuja pardialaisille

31.5.2018

Pardialaisilla jäsenillä on monia rahanarvoisia kesäetuja, jotka kannattaa hyödyntää, kun kirmataan kesään ja lomille.

Teboilin kesäkampanja 2018

Oy Teboil Ab korottaa pardilaisten jäsenkorttialennusta 1.6.–31.7.2018 väliseksi ajaksi.

Alennus on 2,5 senttiä / litra bensiinistä ja dieselöljystä (normaali alennus 2,1 snt). Lisäksi jäsenkortilla saa alennusta voiteluaineista 10 %, autokemikaaleista 5 %, pesuista 5 % sekä nestekaasupullon täytöstä 5 %.

Polttoainealennukset saa liiton magneettijuovallisella jäsenkortilla kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta, lukuun ottamatta nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia.

Hotelli-, matkailu- ja hyvinvointialennukset ja risteilyt

Pardian kotisivuille on päivitetty hotelli-, matkailu- ja hyvinvointitarjouksia. Lisäksi kotisivuilta löytyy risteilyalennuksia.

Pardian jäsenillä matkavakuutus ja matkatavaravakuutus IFissä

Jäsenenä saat jäsenmaksuun sisältyvän vapaa-ajan tapaturma- sekä matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen, kun kuulut alla lueteltuihin Pardian jäsenjärjestöihin.

Vakuutusturvan hoitaa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki alle 68-vuotiaat jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet*, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli 6 kk Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyyteesi. Vakuutusturvat päättyvät sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana täytät 68 vuotta.

Jäsenkorttisi toimii vakuutuskorttina. Jäsenetuvakuutusten yksityiskohtaisista ehdoista saat tarkemmat tiedot internetistä www.if.fi/pardia, puhelimitse 010 191919 (klo 8–20).

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Tapaturman hoitokulut vuonna 2018 ovat enintään 10 505 €/vahinkotapaus, omavastuu 0 €. Pysyvän tapaturmasta johtuvan haitan korvaus on enintään 19 505 €. Tapaturmaisen kuoleman sattuessa omaisille maksetaan 19 505 €. Vakuutusturvat ovat voimassa kaikkialla maailmassa vapaa-aikana.

Vapaa-ajan matkustaja- ja matkatavaravakuutus

Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa. Kotimaanmatkalla tarkoitetaan sellaista normaalin päivittäisen elinympäristösi ulkopuolelle (koti-, työ-, vapaa-ajan asunto- tai opiskelupaikkakunta sekä näiden väliset matkat) linnuntietä yli 50 km:n etäisyydelle tehtävää vapaa-ajan matkaa, joka sisältää menon matkakohteeseen, oleskelun siellä sekä paluun.

Vanhempansa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset/nuoret ja lapsenlapset sisältyvät vanhempiensa vakuutukseen, kuitenkin samanaikaisesti vain yhden vakuutuksen perusteella.

Vakuutuksesta korvataan matkan aikana syntyneen sairauden ja tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa, mukaan lukien Ifin hyväksymä sairauskuljetus Suomeen.

Matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä aiheutuneita kuluja korvataan vakuutusehtojen mukaisesti. Matkustajaturvan voimassaolo urheilutoiminnassa on rajoitettu.

Matkatavaravakuutuksesta vahinkotapahtumaa kohden korvataan enintään 941 €, omavastuu 50 €. Matkatavaravakuutukseen sisältyy myös Matkavastuu- ja -oikeusturvavakuutus. Korvausmäärä Matkavastuuvakuutuksesta on vahinkotapahtumaa kohden enintään 170 000 €, omavastuu 50 €. Vastaavat summat ovat Matkaoikeusturvavakuutuksessa enintään 8 500 € ja omavastuu 15 % maksetusta korvauksesta, kuitenkin vähintään 170 €.

Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman hoidon näyttämällä jäsenkorttia, josta ilmenee vakuutuksen numero ja voimassaoloaika.

Tulosta matkalle lähtiessäsi mukaasi matkakohteesi sopimuslääkäriluettelo osoitteesta www.if.fi/pardia > Jäsenvakuutukset.

Jos matkalla tarvitset kiireellisesti neuvoja, soita Ifin Korvauspalveluun 010 191818 (ulkomailta +358 10 91818) ma–pe klo 9–18, Vahinkopäivystys 24 h iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä vahinkotapauksissa 0800 1 3800 (+358 800 1 3800).

Vakuutettuna ovat:

  • Alkoholialan toimihenkilöt ATH:n
  • Henkilöstöunioni HU:n
  • Kelan toimihenkilöiden
  • Maanmittauslaitoksen tekniset MATEn
  • Maataloustoimihenkilöjärjestöjen Liiton MTJL:n
  • ProUnionin
  • Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL:n 
  • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKAn
  • Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL:n
  • Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL:n jäsenet

Jos kuulut johonkin muuhun Pardian jäsenjärjestöön, niin ota yhteyttä vakuutusturvastasi omaan jäsenjärjestöösi.

Tämä on vain osa vaakuutusehtojen tiivistelmää, jonka löydät Pardian kotisivuilta. Yksityiskohtaiset tiedot jäsenen vakuutuksista löytyvät osoitteesta www.if.fi/pardia >>

IF ohjeistaa

Toimi näin, jos et pysty lähtemään matkalle sairastumisen takia:


Hanki lääkärintodistus, josta käy ilmi matkan peruuntumisen syy.

Peruuta matka ja selvitä matkanjärjestäjän peruutusehdot, eli korvataanko peruuntumisesta jotakin.

Jos olet jo maksanut muita palveluja, kuten vuokra-auton, tarkista, onko niiden peruuttaminen mahdollista. Tee vakuutusyhtiöösi vahinkoilmoitus jäljelle jäävistä kuluista. Lue lisää >>