Tiedotteet 2016

2016

Pardia: Valtorin henkilöstö tarvitsee tukea yhä jatkuvassa epävarmuudessa

9.12.2016 Tiedote

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola pitää valitettavana, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin osa henkilöstöstä joutuu roikkumaan löysässä hirressä helmikuuhun asti.

Pardian tutkimus: Kansalaiset tyrmäävät työvoimapalvelujen yksityistämisen

30.11.2016 Tiedote

Kansalaisten selvä enemmistö vastustaa työvoimapalvelujen yksityistämisaikeita. Palkansaajajärjestö Pardian teettämän kyselyn mukaan peräti noin 70 prosenttia kansalaisista katsoo, että työvoimapalvelujen toteuttaminen tulee säilyttää pääosin julkisena viranomaistoimintana.

Kyselytutkimus: Enemmistö kansalaisista vastustaa julkisten palvelujen tuotannon yksityistämistä

23.11.2016

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtajan Niko Simolan mielestä päävastuu sote- ja maakuntauudistuksen palvelutuotannosta tulee olla julkisella sektorilla, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät.

Palkansaajajärjestö Pardia palkitsi ansioituneita aktiivejaan

23.11.2016

Palkansaajajärjestö Pardia muisti edustajakokouksessaan Helsingissä 23.11. ansioituneita aktiivejaan hopeisella ansiomerkillä.

Pardia: Nuoret aikuiset vaativat työelämään reiluja ehtoja

7.11.2016 Tiedote

Pardialaiset nuoret aikuiset vaativat, että kaikelle työnteolle on saatava reilut ehdot. Työelämän on perustuttava siihen, että työtä tekemällä tulee toimeen. Nuorten työelämään siirtymistä on helpotettava muilla keinoilla kuin palkka-alella.

Pardia kannattaa Suomen mallin rakentamista

25.10.2016 Tiedote

Pardian hallitus käsitteli kokouksessaan tänään Suomen mallia ja sen rakentamista. Pardian hallituksen mielestä mallin valmisteluun tulee sitouttaa mukaan laajasti muutkin kuin vientialojen työmarkkinaosapuolet, jotta sille olisi realistisia edellytyksiä.

Pardia: Virastojen toimintamenoleikkaukset realisoituvat Tullissa

20.10.2016 Tiedote

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä valtion virastojen toistuvat ja kaavamaiset toimintamenoleikkaukset realisoituvat Tullissa. Tullin 19. lokakuuta ilmoittama yhteistoimintamenettelyn aloittaminen on seurausta jatkuvista leikkauksista, jotka ovat kiristäneet viraston määrärahat niin tiukoiksi, että puskureita ei ole käytössä.

Pardia: Valtorin henkilöstövähennykset eivät tue digitalisaation edistämistä

12.10.2016 Tiedote

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä on kohtuutonta, että Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin henkilöstö joutuu maksamaan valtionhallinnon it-toimintojen uudelleenjärjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Lisäleikkaukset virastojen määrärahoihin kurittavat henkilöstöä

17.8.2016 Tiedote

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mielestä uudet toimintamenoleikkaukset valtion budjetissa johtavat jälleen henkilöstön vähentämiseen – irtisanomisiltakaan tuskin vältytään.

Pardia ja Jyty: Suomen hyvinvointi perustuu julkiseen sektoriin

12.7.2016 Tiedote

Toimiva ja tehokas julkinen sektori luo edellytykset yhteiskunnan muulle toiminnalle, painottivat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ja Palkansaajajärjestö Pardia yhteisessä SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa 12. heinäkuuta Porissa.