Neuvottelu-uutinen (1.12.): Pardian yksityisten alojen sopimusneuvottelujen viikkokatsaus

1.12.2017 Neuvottelu-uutinen

Neuvottelupöydissä istutaan nyt tiiviisti myös Pardian yksityisillä aloilla.

Seminologien ja keinosiemennysasemien sopimus päättyy 30.11 2017. Neuvotteluja on käyty eri kokoonpanoilla viisi eri kertaa syyskuun alusta alkaen. Sopimustekstien päivitys ja osittainen kehittäminen on ollut isossa roolissa. Sopimuskauden pituudesta, korotusmallista ja -tavasta ei ole vielä yhteistä näkemystä. Seuraava neuvottelutapaaminen on maanantaina 4.12.

Neuvonta-alan runkosopimus päättyy 31.12 2017. Neuvotteluja on käyty kolme kertaa syksyn aikana. Pieniä tekstin tarkistusehdotuksia on molemmin puolin käsitelty. Sopimuskauden pituudesta, korotusmallista ja korotustavasta ei ole vielä yhteistä näkemystä. Seuraava tapaaminen on 13.12.

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus päättyy 31.1.2017. Neuvotteluja on käyty kolme kertaa ja niissä on keskusteltu nykyisen voimassaolevan sopimuksen tekstien muutoksista. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut pääsivät alkuun vasta tällä viikolla 29.11. neuvottelussa. Seuraava tapaaminen on 11.1.2018.

***

Seuraavien sopimusalojen sopimus päättyy 31.1.2018. Sopimusneuvottelut ovat alkaneet.

Palvelutyönantajat PALTAn erityisalojen yleinen työehtosopimus on pohjana monelle yrityskohtaiselle sopimukselle. Sopimusneuvotteluja on käyty viimeksi 28.11. ja neuvotteluja jatketaan 7.12. sekä 12.12. Tavoitteena on saavuttaa neuvottelutulos 15.12. mennessä.

Kansaneläkelaitoksessa noudatetaan Kelan ja Pardian jäsenjärjestön Kelan toimihenkilöiden välistä itsenäistä työehtosopimusta. Kelan sopimuksesta neuvottelut jatkuvat 7.12.

Alkoholialalla Pardian jäsenjärjestö Alkoholialan toimihenkilöt neuvottelee Alkon ja Palvelualojen työnantaja PALTAn kanssa Alko Oy:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Neuvottelut jatkuvat 5.12. PALTAssa.

Pardialainen Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ja VR Akava neuvottelevat rautateiden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen PALTAn kanssa. Neuvottelut aloitettaneen 19.12.

***

Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenjärjestön Sivistystyönantajien kanssa. Yliopistojen neuvottelijat tapasivat tänään perjantaina 1.12. Seuraava tapaaminen on 14.12.

Kansallisgallerian sopimukset neuvotelaan Sivistystyönantajien kanssa Kansallisgallerian neuvottelupöytä kokoontuu ensimmäisen kerran 11.12.

Lisätietoja:

Seminologien ja keinosiemennysalan, neuvonta-alan ja yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelija on asiamies Pentti Ekola, pentti.ekola(at)pardia.fi.

PALTAn erityisalojen yleisen työehtosopimuksen, Kelan, Alkon ja RTTL:n sopimusneuvottelujen neuvottelija on vastaava lakimies Ari Komulainen, ari.komulainen (at)pardia.fi.

Yliopistojen ja Kansallisgallerian sopimusneuvotteluja on lakimies Ira Kyntäjä, ira.kyntaja(at)pardia.fi

Neuvottelu-uutiset yksityisiltä aloilta löytyvät kotisivujen Ajankohtaista-palstalta uutisvirrasta ja myös kootusti kohdasta www.pardia.fi > viestintä > neuvottelu-uutiset.