Pardian yksityiset alat: Kela, Alko, VR ja PALTAn erityisalojen sopimukset

13.11.2017 Neuvottelu-uutinen

Pardian yksityiset alat muodostuvat yli 20 sopimusalasta ja alalla solmitaan yhteensä noin 30 työehtosopimusta. Pardian yksityisiä aloja koordinoi vastaava lakimies Ari Komulainen.

Yksityissektorilla Pardialla on jäseniä noin 13 000.

Pardian yksityissektorin osalta nykyiset työehtosopimukset päättyvät pääosin 31.1.2018. Seminologien työehtosopimus päättyy kuitenkin jo 30.11.2017 ja neuvonta-alan työehtosopimus 31.12.2017.

- Neuvottelukierroksella kukin ala tekee omat sopimustavoitteensa, mutta yhteistä kaikille aloille on palkankorotusten tarve. Tulevien sopimusten kustannusvaikutusten on oltava vähintään ns. yleisen linjan mukaisia. Alakohtaisesti on lisäksi tarvetta erilaisten tekstikysymysten muuttamiseen.

Kelan toimihenkilöjärjestöllä oma työehtosopimus

Kansaneläkelaitoksessa noudatetaan Kelan ja Pardian jäsenjärjestön Kelan toimihenkilöiden välistä itsenäistä työehtosopimusta. Kelan työehtosopimus kattaa Kelassa toimivien noin 6 000 työntekijän työsuhteiden ehdot.

Kela on työnantajaliitto PALTAn jäsenjärjestö, mutta työehtosopimus on kuitenkin suoraan Kelan nimissä ja neuvoteltavissa.

Sopimusta neuvottelevat Kelan toimihenkilöiden puolelta puheenjohtaja Heli Martinmäki, hallituksen jäsenet Pekka Köli ja Ritva Kinnunen sekä pääluottamusmies Tuula Hällfors-Laaksonen. Pardiasta Kelan työehtosopimusneuvotteluihin osallistuu vastaava lakimies Ari Komulainen.

- Kelassa palkankorotusten lisäksi esillä ovat myös palkkausjärjestelmän kehittäminen ja erilaiset tekstikysymykset, Komulainen arvioi.

Palvelutyönantajat PALTAn erityisalat

Palvelutyönantajat Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus on pohjana monelle yrityskohtaiselle sopimukselle. Näiden lisäksi Paltan erityisaloilla neuvotellaan tarkastusalaa, korjaamoalaa, testaus- ja laboratorioalaa sekä infra-alaa koskevat alakohtaiset työehtosopimukset sekä näiden sopimusten piirissä olevat yrityskohtaiset työehtosopimukset. Paltan eritysaloilla on lisäksi yrityskohtaisia työehtosopimuksia, kuten esimerkiksi Airpon työehtosopimus.

Pardian neuvottelijoina Paltan erityisaloilla toimivat vastaava lakimies Ari Komulainen ja lakimies Ira Kyntäjä. Muut sopijapuolet ovat Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Yrityskohtaisissa neuvotteluissa on Pardian jäsenjärjestön tai -yhdistysten paikallisten neuvottelijoiden tukena tarvittaessa Komulainen tai Kyntäjä tai edustaja jäsenjärjestöstä.

Komulainen kertoo, että pääneuvottelupöydässä on kokoonnuttu jo muutaman kerran.

- Tavoitteena on, että Paltan ns. pääpöydässä neuvottelut saadaan valmiiksi 15. joulukuuta mennessä, jolloin yrityskohtaisille neuvotteluille jäisi riittävästi neuvotteluaikaa. Ns. pääpöydässä raamitetaan sopimuskauden pituus, sopimuksen kustannusvaikutus ja palkankorotukset sekä mahdollisesti muita keskeisiä työsuhteen ehtoja. 

- Pardialainen koordinaatio tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Paltan erityisalojen sopimuksia ei hyväksytä ennen kuin kaikissa pöydissä on saatu asiat sovittua. Eli työrauha syntyy, kun kaikki ovat mukana.

Myös Alkon sopimuksista neuvotellaan

Alkoholialalla Pardian jäsenjärjestö Alkoholialan toimihenkilöt neuvottelee Alkon ja Palvelualojen työnantaja PALTAn kanssa Alko Oy:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Aiemmin sopimus neuvoteltiin Kaupan liiton kanssa.  Alkon toimihenkilöitä koskeva sopimus koskee noin 300 Alkossa esimies- ja päällikkötehtävissä toimivaa toimihenkilöä.

ATH:n neuvottelijoina ovat puheenjohtaja Riina Väntsi, pääluottamusmies Markko Salminen ja neuvotteluissa avustaa tarvittaessa Komulainen.

- Alkossa on jo käynnissä palkkausjärjestelmäsopimuksen neuvottelut. Paltan kanssa neuvottelut työehtosopimuksesta aloitetaan tällä viikolla.

Rautatieala ja katsastusala

Pardialainen Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ja VR Akava neuvottelevat rautateiden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen PALTAn kanssa. Ari Komulainen avustaa tarvittaessa neuvotteluissa.

Pardialaisista aloilta katsastusalalla on saavutettu neuvottelutulos marraskuun alussa. Noudatettava autoalan toimihenkilösoiden sopimus on Ammattiliitto Pron nimissä.

Teksti ja kuva: Pardian viestintäpäällikkö Riitta Nieminen