Sopimusalat: Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkavat maanantaina

17.11.2017 Neuvottelu-uutinen

Harri Sirén (vas.) ja Niko Simola.

Pardian suurimman sopimusalan - valtion - neuvottelupöydässä eli koordinaatiossa Pardiaa edustavat puheenjohtaja Niko Simola ja neuvottelujohtaja Harri Sirén.

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovattyömarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli Palkansaajajärjestö Pardia (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA).

JHL:n edustajat ovat neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch ja puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. JUKOlaisia edustavat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja toiminnanjohtaja Jore Tilander. Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelijat tuleva pöytään neuvottelujohtaja Seija Petrowin johdolla.

Valtion sopimusneuvottelut alkavat maanantaina 20. marraskuuta. Tällöin on tarkoituksena vaihtaa neuvottelutavoitteita. Pääsopijajärjestöt ovat hioneet yhteisiä neuvottelutavoitetta joitakin viikkoja.

Simola ja Sirén kiteyttävät keskeiset sopimustavoitteet toisaalta palkankorotuksiin ja toisaalta muihin laadullisiin työelämään liittyviin asioihin.

- Haemme valtionsektorille vähintään yleisen linjan mukaisia ja ostovoiman turvaavia palkankorotuksia. Takana on useita äärimaltillisia sopimuksia ja jopa nollakorotuskierros. Lisäksi lomarahojen määräaikaiset leikkaukset ovat jäsenistöllämme kipeästi mielessä. Viesti jäsenistöltämme on ollut, että tällä kierrokselle tarvitaan palkankorotuksia. Yksinkertaisuudessaan sen voi tiivistää kahteen sanaan: Lisää liksaa!

- Palkankorotusten lisäksi meillä on tavoitteita palkkausjärjestelmiin, työaikoihin ja matka-aikoihin sekä laajasti työhyvinvointia ja jaksamista koskeviin teemoihin.

***

Valtion sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Sopimuksia ovat keskustason sopimukset ja tarkentavat virastokohtaiset sopimukset.

Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (ves), työaikasopimus, vuosilomasopimus, sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä henkilöstön asemasta.

Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön edustajana on joko pääluottamusmies, luottamusmies, pardilainen luottamusmies tai Pardian asiamies. Pardian edunvalvonta vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordinoi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.

Teksti ja kuva: Pardian viestintäpäällikkö Riitta Nieminen