Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut alkavat

5.10.2017 Neuvottelu-uutiset

Vielä on matkaa siihen, että saavutetaan ensimmäiset neuvottelutulokset pardialaisilla aloilla.

Miten toimii suomalainen työmarkkinajärjestelmä? Mistä sopimusneuvotteluissa on kyse? Mikä ero on tupolla, kikyllä ja työehtosopimuksella? Kuka neuvottelujen kulusta vastaa?

Pardian sopimien työ- ja virkaehtosopimusten voimassaolo päättyy useimmilla sopimusaloilla tammikuussa 2018. Seminologien ja maaseudun neuvonta-alan sopimukset päättyvät jo vuoden 2017 puolella.

Pardian sopimusaloista seminologien ja keinosiemennysalojen sopimusneuvottelut alkoivat lokakuun alussa. Ensimmäisessä tapaamisessa vaihdettiin työantajan neuvottelijoiden kanssa sopimustavoitteita. Seuraava tapaaminen on 16.10.

Olemme koonneet tietopaketin sopimustoiminnasta kotisivuille. Samalla voi virkistää omaa muistia työmarkkinasanastosta.

Varsinaisen neuvottelutiedotuksen aloitamme neuvottelujen edetessä.

Lue lisää >>