Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on laadittu täydentämään Palkansaajajärjestö Pardian edustajakokouskauden 2014–2017 strategia-asiakirjan ja vuonna 2015 vahvistetun keskipitkän aikavälin strategian sisältöä. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan myös Pardian vuosittain vahvistamat toiminnan painopisteet. Koska sopimus- ja neuvotteluoikeudet ovat Pardialla, on keskeinen osa liiton edunvalvontaa aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen Pardian tavoiteasetantaan ja päätöksentekoon. 

Arvot

Yhdenvertaisuus
Jokainen jäsen on meille tärkeä. Jäseniä kohtelemme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti moninaisuutta arvostaen. Edunvalvontatyössä huomioimme tasapuolisesti erilaisissa elämäntilanteissa olevien jäsenten tarpeet.

Syrjintää emme toiminnassamme hyväksy missään ilmenemismuodossa. Keskeinen tavoitteemme on rakenteellisen syrjinnän poistaminen työelämästä.

Vastuullisuus

Vastaamme nopeasti ja suunnitelmallisesti työelämän ja toimintaympäristön muutoksiin.  Tehdyistä päätöksistä otetaan ja kannetaan vastuu yhdessä.

Edunvalvonta on joukkuelaji. Yhteistyö ja vuoropuhelu jäsenten, työnantajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa on aktiivista.

Läheisyys                        

Olemme olemassa yksinomaan jäseniämme varten. Tavoitteet asetetaan sekä toimintaa kehitetään ja arvioidaan yhdessä jäsenten kanssa. Yhteydenpito työpaikoille on tiivistä.

Järjestökulttuuri perustuu osallistuvaan toimintatapaan, päätöksenteon avoimuuteen sekä monikanavaiseen viestintään.

 

Toiminta-ajatus

ProUnionin edunvalvonta tukee jäseniä työelämässä ja työyhteisön kehittämisessä. 

Visio

ProUnionin jäsenyys kannattaa aina ja siitä on turvaa työelämän muutoksissa.

Päivitetty: 2018