Kuntavaalit 2017

Nyt on aika vaikuttaa

Pardialle on tärkeää, että vaaleissa äänestetään ja käytetään äänioikeutta. Meille on tärkeää, että pardialaiset ovat mukana vaaleissa.

Voit esittäytyä pardialaisena ehdokkaana kotisivuillamme.

Tutustu pardialaisiin kuntavaaliehdokkaisiin kunnittain.

STTK:laiset kuntavaalitavoitteet

Kuntien rooli muuttuu maakuntien roolin kasvaessa. Tulevaisuuden kunnat hoitavat silti paljon asukkaille tärkeitä ja läheisiä tehtäviä. Kolme kovaa K:ta: kehitys, koulutus ja kaavoitus ovat aiempaa tärkeämpiä kaikille kunnille.

1. Kaikki kaupunkiin ja töihin!
Kaupunkien ulkopuolella on elämää, mutta se edellyttää kunnalta panostusta yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistämiseen. Aloittakaa aktiivisesta asunto- ja elinkeinopolitiikasta.
Eriarvoisuutta vähentää parhaiten työllisyyden parantuminen. Panostakaa kunnan työllisyyden kehittämiseen yhdessä muiden kuntien, maakuntien ja yritysten kanssa. Työllistäkää nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, ja huolehtikaa että jokainen nuori saa opiskelupaikan peruskoulun jälkeen.

2. Kaikki kuntaduuniin ja kuntoilemaan!
Kuntien työntekijät ovat osaavia, sitoutuneita ja motivoituneita työskentelemään kunnissa. Kehittäkää työskentelyolosuhteita, kouluttakaa henkilöstöä ja panostakaa johtamisen kehittämiseen. Saatte satsatut eurot takaisin tulevaisuudessa.
Hyvinvoiva kuntalainen jaksaa paremmin työelämässä. Vahvistakaa asukkaiden hyvinvointia perhepalveluilla, kulttuuri-,liikunta- ja nuorisopalveluilla ja yhteistyöllä järjestöjen kanssa.

3. Kaikki lapset hyvään hoitoon!
Työssä on mukava käydä kun lapset ovat kunnan järjestämässä laadukkaassa päivähoidossa. Pitäkää ryhmäkoot pieninä, hoidon laatu korkeana ja palkatkaa riittävästi ammattilaisia lasten hoitajiksi.

 

Lue lisää

Aikataulu

  • Kuntavaalit su 9.4.2017.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4.

Tutustu pardialaisiin kuntavaaliehdokkaisiin kunnittain

Kaikkien kuntavaalien ehdokkaiden esittely

Päivitetty: 9.3.2017/rni