Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto hallintovaliokunalle hallituksen esityksesta eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

20.2.

Lakiesitys on perusteiltaan tarpeen kansainvälisessä muuttuneessa tilanteessa. Lakia säädettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että lain velvoitteet voivat aiheuttaa viranomaisille huomattavia lisäkustannuksia, jotka tulee rahoittaa erillisrahoituksella.

Pardia lausui hallintovaliokunnalle kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä koskevasta päätöksenteosta

20.2.

Lakiesitys on perusteiltaan tarpeen kansainvälisessä muuttuneessa tilanteessa. Pardia katsoo kuitenkin lain 4 §:ssä säädetyn kiireellisen päätöksentekomenettelyn olevan puolustusvoimien osalta liian kevyt.

Päivitämme poimintoja vuodelta 2017.