Kannanotot ja lausunnot

Pardian lausunto: Maantielain ja eräiden muiden lakien muuttaminen

19.3.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 21.2.2018 pyytänyt lausuntoa (LVM/1770/03/2016) hallituksen esitysluonnoksesta maantielain (503/2005) ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi.

Pardian lausunto liikennehallinnon virastouudistuksesta

28.2.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 19.1.2018 pyytänyt lausuntoa (LVM/891/03/2017) hallituksen esityksestä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden yhtiöittäminen

20.2.

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi romanipoliittiseksi ohjelmaksi (romp02) vuosille 2018–2022

26.1.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuosille 2017–2019 asettama valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta sai tehtäväkseen valmistella uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMP02).

Päivitämme poimintoja vuodelta 2018.