Strategia

Pardian strategia on vahvistetty edustajakokouksessa lokakuussa 2013 nelivuotiskaudeksi, joka päättyy 2017.

Palkansaajajärjestö Pardian strategia vuoteen 2017

Visio

Pardia on paras palkansaajajärjestö.

Toiminta-ajatus

Pardia takaa jäsenilleen laadukkaimman edunvalvonnan.
 

Arvot

 • Yhdenvertaisuus

  Kohtelemme jäsenistöä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa.
   
 •  Vastuullisuus

  Sitoudumme yhteisiin päätöksiin, ja toimimme sen mukaisesti. Olemme yhteistyökumppanina luotettava. Huolehdimme jäsenistömme edunvalvonnasta järjestöorganisaatiomme kaikilla tasoilla. 
   
 •  Läheisyys

  Toimintamme on jäsenlähtöistä ja vuorovaikutteista. Toimimme työpaikoilla lähellä jäsenistöä. Läheisyys luo yhteisöllisyyttä.

 Strategiset tavoitteet

 1. Vahva neuvottelu- ja sopimustoiminta sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen tuottavat hyvät työehdot, työhyvinvointia ja turvan muutostilanteissa. 
   
 2. Toiminta vastaa jäsenistön tarpeisiin jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. 
   
 3. Osaavat toimijat ja järjestön kestävä talous mahdollistavat tuloksellisen edunvalvonnan.

Pardian visio ja toiminta-ajatus muodostavat strategian ja toimintalinjan perustan. Tämän perusteella on määritelty ne asiat, jotka Pardian on tehtävä päästäkseen vision kuvaamaan tilanteeseen.

Pardian suositus on, että sen jäsenjärjestöt sovittavat yhteen omat strategiansa ja toimintalinjansa Pardian strategian ja toimintalinjan kanssa.

 

 

 

Vuoden 2017 toiminnan painopistealueita ovat

Edustajakokous hyväksyi marraskuussa toimintasuunnitelman ja sitä ohjaavat painopistealueet. Vuonna 2017 painopisteitä ovat:

 • Jäsenen aseman turvaaminen
 • Järjestöllisten kumppanuuksien selvittäminen ja
 • Uudet pardialaiset toimintatavat.
Päivitetty: 7.1.2016/rni