« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Pardia järjestönä

Pardia järjestönä

Palkansaajajärjestö Pardian jäsenistä enemmistö (60 %) työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa sekä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa.

Pardia on 30 000 jäsenen ammattiliitto, johon kuuluu 18 jäsenjärjestöä. Pardia on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suurimpia jäsenliittoja. Pardiassa ovat edustettuina tekniikka, turvallisuus, valtion palvelu- ja hallintotehtävät,  yliopisto-, tutkimus-, liikenne- ja tietotekniset alat sekä sosiaalivakuutusala.

Pardian ydintehtävänä on neuvotella jäsenten edut turvaavat hyvät työ- ja virkaehto- sekä muut sopimukset. Jäsentemme palvelussuhteiden ehdoista merkittävin osa ratkaistaan keskustason sopimuksilla. Valtion sektorilla keskustason virka- ja työehtosopimukset tekee Pardia Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa.

Pardian puheenjohtajana on vuoden 2013 edustajakokouksesta toiminut lakimies Niko Simola. Hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraava nelivuotiskauden 31.10.2017 edustajakokouksessa. Pardian toimistossa työskentelee noin 15 henkilöä, joista noin 2/3 on ns. asiamiestehtävissä. Pardian ylin päättävä elin on edustajakokous, joka pidetään kerran vuodessa. Joka neljäs vuosi se valitsee hallituksen ja puheenjohtajan. Seuraava valintakokous on vuonna 2021.

STTK-J:stä Pardiaksi - nimi vaihtui vuonna 2000

Pardia tunnettiin aiemmin nimellä STTK-J. Nykymuotoisen Pardian perusta on vuodelta 1993, jolloin päätettiin osana STTK:n julkisen sektorin uudelleen järjestelyjä, että STTK-J keskittyi valtionsektorin edunvalvontaan.

Alun perin nimi tarkoitti Suomen teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliiton julkisia aloja. Nimi muutettiin vuonna 2000 Palkansaajajärjestö Pardiaksi, koska Pardian jäsenistä osa työskentelee liikelaitoksissa ja yrityksissä ja teknisyys on yksi ala muiden joukossa.

Uusi nimi syntyi nimikilpailun pohjalta. Pardia tarkoittaa järjestöä, jonka toiminta perustuu työelämän tasa-arvoon (Par) ja läpileikkaukseen (Dia) työmarkkinakentästä ja yksittäisistä työyhteisöistä.

Graafinen ilme on Kyösti Variksen suunnittelema.

Lue lyhyt katsaus Pardian historiasta.

Pardian jäsenprofiili

  • naisia 72,5 % - miehiä 27,5 %
Työskentelee
  • ammattitehtävissä 42 %
  • asiantuntijatehtävissä 51 %
  • esimies- ja työnjohtotehtävissä 7 %
Koulutustaso
  • ylempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto 13 %
  • alempi korkeakoulututkinto 22 %
  • opistoaste tai alin korkea-aste 34 %
  • ammatillinen toinen aste 23 %
  • muu koulutus 8 %

(Pardian  jäsentutkimus 2017, päivitys 5.10.2017)


11.12.2018 klo 17:32:59