Internationella ärenden

Pardia är en del av den internationella fackförbundsrörelsen. Pardia verkar internationellt tillsammans med andra europeiska och nordiska fackorganisationer inom den offentliga sektorn i olika frågor på Europanivån. EPSU samlar den offentliga sektorns organisationer i olika länder på Europanivå. Vid EPSU finns en statskommitté. Det nordiska samarbetet yrkas tillsammans med NSO.

Som medlemsorganisation i STTK och FIPSU påverkar Pardia också som medlem i den europeiska federationen EFFAT för sina medlemmar inom jordbruk.

Uppdaterad:31.7.2015/mpi