Pardia, en aktiv påverkare

Pardia idkar påverkningsarbete inom tre områden: inom intressebevakningen på arbetsmarknaden, ärenden med samhälleligt intresse och i intressebevakningen på internationell nivå.

På arbetsmarknaden

Pardia bevakar medlemmarnas intressen angående anställningsförhållanden, såsom löner och frågor som hör därtill, arbetstid, semester, välbefinnande i arbetet, arbetarskydd samt förändringar som berör personalen och dess ställning. Även pensionsfrågorna hör till denna kategori. 

Pardia är i regelbunden kontakt med förutom arbetsgivarparterna även med andra representanter inom statsförvaltningen, statens företag, universitet och FPA.

Pardia påverkar med att vara aktivt med i tillsatta trepartsarbetsgrupper och arbetar med i utvecklingsgrupper på arbetsplatserna. Pardia ger utlåtande och tar ställning i frågor som angår medlemmarna.

Med samhälleligt intresse

En viktig del i bevakningen av medlemmarnas intressen är också att påverka samhällets verksamhet och utveckling. Det är viktigt att få med för medlemmarna viktiga målsättningar och principer i till exempel förberedelser av lagstiftning, politiska riktlinjer, utvecklingsprojekt samt i genomförande av förändringar. Bästa resultat nås med gemensamma krafter. Pardia verkar i tätt samarbete med sina medlemsförbund.

Pardia påverkar genom att vara i regelbunden kontakt med bl.a. ministrar, tjänstemän, politiker, riksdagsgrupper och riksdagsledamöter. Även median utgör en viktig kontaktgrupp.

Pardia kommer bl.a. fram med sina åsikter, ger utlåtanden, berättar sin ståndpunkter i riksdagens utskott, diskutera med beslutstagaren och kommer ut med pressmeddelanden och intervjuer.

Utlåtande och ställningstagande (på finska)

På internationell nivå

Det blir allt mera viktigt att fackrörelsen kan övervaka löntagarnas ställning och anställningsvillkor. I praktiken betyder intressebevakningen att påverka arbetslivets lagstiftning inom EU, att ge rekommendationer och instruktioner samt att påverka arbetsgivarsidans riktlinjer och målsättningar.

Pardias internationella påverkningsarbete sker i Norden och på europeisk nivå.

Uppdaterad:31.7.2015/mpi