Pardias strategi

Verksamhetslinje 2018–2021

Vision

Välfärd, stöd och säkerhet för medlemmarna.

Verksamhetsidé

Pardia sköter intressebevakningen för medlemmarna som förhandlingsorganisation och samhällelig påverkare.

Värderingar

Fördomsfrihet, jämställdhet, ansvar.

Strategiska mål

  • Villkoren för anställningsförhållandet reformeras för att motsvara medlemmarnas och arbetslivets behov.
  • Medlemmarnas ställning samt möjligheter att delta i och påverka arbetet förstärks.

Verksamhetens fokusområden år 2018 är

Representantmötet godkände verksamhetsplanen och fokusområdena som styr denna. År 2018 ligger fokus på:

  • Tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet
  • Att påverka landskaps- och riksdagsvalet samt regeringsprogrammet
  • Att stärka organisationen.
Uppdaterad:21.12.2017/rni