Administration och organisation

Pardias högsta beslutfattande organ är representantskapsmötet, som sammankallas varje år. Valet av organisationens styrelse och ordförande sker vart fjärde år.

Klicka på länken så får du namnlistan på personerna i de andra organen inom Pardia. Listan är på finska.

Styrelsen

Arbetsutskottet

Uppdaterad:17.6.2016/rni