Om Pardia

Pardia är med i medlemmarnas vardag

Pardia är det största fackförbund som representerar statens personal. Våra medlemmar arbetar vid statliga ämbetsverk, universitet, affärsverk och företag samt på FPA. 

Pardia bevakar sina medlemmars intressen och har som viktigaste uppgift att förhandla om bra tjänste-, kollektiv- och arbetsavtal. 

Till Pardia hör 30 000 medlemmar och vi är medlemsförbundet inom Tjänstemannacentralorganisationen STTK. Pardia har 19 medlemsförbund. 

Inom staten ingår Pardia tjänste- och kollektivavtal med Statens arbetsmarknadsverk. Inom universitet, affärsverk och företag ingås avtal med medlemsorganisationerna i Finlands Näringsliv, EK.

Pardias ordförande sen år 2013 är Niko Simola. I Pardias byrå arbetar cirka 20 personer.

Pardias högsta beslutfattande organ är representantskapsmötet, som sammankallas varje år. Valet av organisationens styrelse och ordförande sker vart fjärde år. Nästa valmöte är år 2017.

Pardia ändrade namnet år 2000

Pardia var tidigare känd under namnet STTK-J. Grunden för den nuvarande Pardia är från år 1993 då man bestämde som en del av omorganisering av STTK:s offentliga sektor, att STTK-J koncentrerar sig på intressebevakningen inom den statliga sektorn. Ursprungligen betydde namnet de offentliga sektorerna vid Finlands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund.

 Namnet ändrades år 2000 till Löntagarorganisationen Pardia, eftersom det gamla namnet inte mera motsvarade medlemskåren. Det nya namnet uppkom i en namntävling. Namnet Pardia betyder en organisation vars verksamhet baserar sig på jämställdheten (Par) i arbetslivet och på en genomskärning (Dia) av arbetsmarknadsfältet och enskilda arbetsgemenskaper. 
 

Medlemsprofil

Könsfördelning
kvinnor 72,5 % - män 27,5 %

Medlemmarna i Pardia arbetar i

  • yrkesuppgifter 51 %
  • specialistuppgifter 42 %
  • chefs- och
    arbetsledningsuppgifter 7 %

Yrkesutbildning

  • högre högskoleexamen eller vetenskaplig påbyggnadsexamen 13 %
  • lägre högskoleexamen 22 %
  • examen på institutsnivå eller lägsta högskolenivå 34 %
  • yrkesinriktad grundexamen 23 %
  • annan utbildning 8 %

Källa: Pardias medlemsregister och medlemsundersökning 2017

Uppdaterad:21.12.2017/rni