PardiaPlus -tjänster

PardiaPlus innehar e-tjänster för medlemmar och personer i förtroende- och organisationsuppgifter. Gå till PardiaPlus-medlemssidorna via länken uppe på sidan. På PardiaPlus medlemssidor kan du uträtta dina ärenden på nätet  i medlemsregistret samt anmäla dig till Pardias utbildning

Vem kan använda tjänsterna?

De medlemmar som hör till Pardias medlemsförbund vilkas medlemsregistert Pardia tar hand om kan använda PardiaPlus-tjänsterna.

Om du har Pardias medlemskort kan du logga in på tjänsten.

Utloggning

Då du loggar in till Pardias e-tjänster behöver du inte logga ut dig varje gång du slutar någon enskilld e-tjänst. Logga ut först när du vill utgå från tjänsterna helt och hållet. 

Uppdaterad:31.7.2015/mpi