Medlemsförmåner

Medlemskapet i Pardia är till nytta i mycket. Medlemsskapet bevisar du med ditt gällande medlemskort.

Dina förmåner i Pardia är*:

  • tjänste- och kollektivavtal som reglerar anställningsförhållanden på din arbetsplats
  • förtroendemannens stöd och hjälp i dina problem angående anställningsförhållandet
  • rättshjälp i tolkning av avtal och lagar
  • mångsidigt kursutbud
  • facklig ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • olycks- och resenärförsäkring samt resgodsförsäkring under fritiden i If. Mera information www.if.fi/pardia eller  If:s telefonservice 010 191919. Skadeanmälan kan göras på nätet eller genom att ringa numret 010 191818 (mån-fre kl. 8-18, personskador kl. 9-18.00).
  • rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
  • hotell- och inkvarteringsrabatter samt kryssnings- och bränslerabatter

* Dessutom erbjuder ditt eget förbund dig förmåner. Förmånerna varierar i olika förbund.
Du hittar mera ingående information om Pardias förmåner på de  finskspråkiga sidorna.

Uppdaterad:31.7.2015/mpi