Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Medlemmen har rätt att

 • ta del i beslutstagandet
 • kandidera för föreningens förtroendeuppgifter
 • få information om föreningens verksamhet
 • till Pardias och sitt eget förbunds medlemsförmåner
 • få råd och hjälp i frågor angående arbetsvillkoren

Medlemmen är skyldig att

 • avhålla sig från åtgärder som skadegör föreningen
 • betala medlemsavgift och sköta om eventuella andra skyldigheter som är inskrivna i föreningens stadgar
 • uppfölja de beslut som föreningen tar
 • meddela om förändringar i sina person- och adressuppgifter
 • meddela om ändringar som inverkar på medlemsavgiftens storlek (t.ex. moderskapsledigt, ledighet utan lön, pensionering)
 • skriftligt meddela om sin avgång från föreningen och annullera sin fullmakt som hon/han har gett till arbetsgivaren