Bli medlem

Nu kan du enkelt och smidigt ansluta dig till Pardias medlemsorganisationer via webben. 

Medlemsskapet till Pardia sker via medlemsförbunden/föreningarna.

Fyll i anslutningsblanketten på webben.

Hur fyller jag i blanketten?

För varje punkt i anslutningsblanketten finns anvisningar. Läs dem gärna innan du fyller i respektive punkt. Anvisningarna hittar du om du klickar på ”Hjälp”.

Är du osäker på något kan du be om råd

 • av förtroendemannen eller kontaktpersonen på din arbetsplats, eller
 • Pardias medlemsregister, t. 045 7731 0448 eller t. 045 7731 0446 måndag–tisdag kl. 10.00–12.00 och onsdag–torsdag kl. 12.00–14.00. 

Påskynda ditt medlemsskap med att fylla i korrekta och fullständiga uppgifter

Du kan ansöka om medlemskap via webben även om du inte vet till vilket förbund eller vilken förening du ska ansluta dig till. Fyll i blankettens övriga uppgifter. Utgående från de uppgifter du ger föreslår Pardias medlemsregister det förbund och den förening som passar dig bäst.

Korrekta och fullständiga uppgifter påskyndar ditt medlemsskap. Handläggningen påbörjas senast följande arbetsdag efter att du skickat blanketten.

Du får textmeddelande till din mobiltelefon

När Pardias medlemsregister har tagit emot din anslutningsblankett får du ett textmeddelande till det mobiltelefonnummer du uppgett.

Medlemskortet

Du får Pardias medlemsskort inom cirka en månad efter att din medlemsanslutning har blivit godkänd och dina personuppgifter har införts i medlemsregistret. Tillika med kortet får du material om medlemsskapet. 

Vilka medlemsorganisationer kan jag ansluta mig till vai webben?

Pardias webbansökan omfattar nedanstående medlemsorganisationer och arbetslöshetskassor. De är alla anslutna till Pardias gemensamma medlemsregister.

 • Alkoholialan Toimihenkilöt, JATTK-työttömyyskassa (f.d. Julkisten alojen teknisten työttömyyskassa) 
 • Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund ANPF, Työttömyyskassa Statia (f.d. Valtion Virkamiesten Työttömyyskassa) 
 • Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHÄFÖ, Työttömyyskassa Statia 
 • Henkilöstöunioni HU, Työttömyyskassa Statia 
 • Kelan toimihenkilöt, JATTK-työttömyyskassa
 • Lantbrukstjänstemannaorganisationernas förbund MTJL, Land- sjö och skogssektorernas arbetslöshetskassa 
 • Maanmittauslaitoksen tekniset MATE, JATTK-työttömyyskassa
 • ProUnioni, Työttömyyskassa Statia
 • Rautatiealan Teknisten Liitto RTTL, JATTK-työttömyyskassa
 • Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL, Työttömyyskassa Statia

Anslutningsblanketten på webben kan inte användas om du ansluter dig till nedannämnda medlemsorganisationer. Läs mer om hur du ansluter dig till dessa på adressen:

Löntagarorganisationen Pardia

Pardia är ett fackförbund med 30 000 medlemmar. Våra medlemmar utgör majoriteten vid

 • statliga ämbetsverk,
 • universitet och resten vid
 • affärsverk och företag samt på FPA.
Uppdaterad:22.1.2018/rni