Anslutningsblanketten

Anslutningsblankett/fullmakt för Pardias medlemsförbund
- se till vilken arbetslöshetskassa ditt förbund hör
- fyll i den vederbörliga anslutningsblanketten/fullmakten
- eventuell information får du av personerna som sköter om medlemsregistret eller det förbund du tänker ansluta dig till

JATTK-työttömyyskassa
asiakaspalvelu(at)jattk.fi
JATTK-työttömyyskassa
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puh 09 - 720 68 20
Fax 09 - 148 10 29

 • Beskattningstjänstemannaförbund
 • Finlands Hälsovårdarförbund FHVF
 • Finlands telekommunikationsteknisk*
 • Funktionärer inom Teknik och Information TTT
 • Kelan toimihenkilöt
 • Alkoholialan toimihenkilöt

Työttömyyskassa Statia

Ratamestarinkatu 11, 7. krs
00520 HELSINKI
toimisto(at)statia.fi |
puhelinpalvelu: 020 7289780
jäsenyysasiat: 020 7289790
faksi 09 278 7217
etunimi.sukunimi(at)valvirtk.fi

 • Henkilöstöunioni HU
 • Försvarets Personalförbund MPHL
 • ProUnioni
 • Fackförbundet för social- hälsovårds- och fostringssektorn SHAFO
 • Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto STEKA
 • Arbets- och näringsförvaltningens personalförbund THHL
 • Universitetens och forskningssektorns personalförbund

Andra arbetslöshetskassor

 • ​​Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK,  Telefontjänst: 020 690 069
  METO - Skogsbranschens Experter, p. (09) 6126 5530

 • Finlands skeppsbefälsförbund SLPL, p. (09) 612 2440

 • Tehy, p. (09) 5422 7000

   


   

 

Arbetslöshetskassorna

Arbetslöshetskassan betalar till medlemmarna:
- inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
- utbildningsdagpenning och -stöd
- alterneringsledighetsersättning

Mera information får du av din egen arbetslöshetskassa eller Arbetslöshetskassornas samorganisation rf (TYJ)

Uppdaterad:3.2.2011/KTE