Välbefinnande och arbetarskydd

Avsikten med arbetarskyddet är att förbättra arbetsmiljön och -förhållandena för att trygga arbetstagarens arbetsförmåga. De otaliga omändringarna inom arbetslivet och den strama takten på arbetsplatserna nöter på vår fysiska och psykiska ork.

Pardia stöder personalrepresentanterna i deras arbete att föra målsättningarna för arbetsvälfärd vidare i arbetsplatsernas verksamhet. Pardia har tillsatt en TYKE-arbetsgrupp som stöder detta arbete. Arbetsgruppen är ett expertorgan. Den utgör ett forum för arbetarskyddsfullmäktigen och förtroendemän.

Mera information
arbetarskyddsdistriktens hemsida.

Uppdaterad:31.7.2015/mpi