Pensionsreformen 2017

STTK:s styrelse godkände uppgörelsen om pensionsreformen som nåddes i arbetskarriärs- och pensionsförhandlingarna den 25 september 2014.

Detaljerna om arbetslivspensionen preciserades dock under vidareberedningar. Överenskommelsen träffades i maj 2015.

Arbetslivspensionen ska ge en person som fyllt 63 år möjlighet att gå i pension före ålderspensionsåldern om personen under minst 38 år har utfört arbete som medför belastning och slitage.

Läsa mer om pensionsuppgörelsen och arbetslivspensionen:

Ytterligare information www.pensionreformen.fi

Uppdaterad:4.2.2016/aja