Omställningsskyddet

Syftet med omställningsskyddet vid uppsägning är att hjälpa en uppsagd person att få ett nytt jobb snabbare och lättare. Efter reformen 2009 lämpar sig verksamhetsmodellen för omställningsskyddet i allt högre grad även för visstidsanställda som permitterats för minst 180 dagar.

För en person som omfattas av omställningsskyddet upprättas en sysselsättningsplan på arbets- och näringsbyrån. För den tid som personen genomför planen kan denne få förhöjt arbetslöshetsskydd, dvs. tillägg för sysselsättningsplan, hålla en avlönad ledighet under uppsägningstiden för att söka jobb och få effektiviserad information av arbetsgivaren.

Upprättandet av en sysselsättningsplan i anslutning till omställningsskyddet förutsätter alltid att personen registrerar sig hos den lokala arbets- och näringsbyrån. Ansökan om omställningsskydd är frivillig.

Läs mer på arbets- och näringsbyråns webbsidor.

 

 

Mera information:

Ari Komulainen
Ansvarig jurist
ari.komulainen(at)pardia.fi
gsm 040 546 0858

Uppdaterad:17.6.2016/rni