Löner och statistik

Information om lönerna

  • i statens tjänste- och kollektivavtal får du av din arbetsgivare eller ditt förbund som ingått avtal med din arbetsgivare
  • finns på Statskontorets hemsida (på finska)

Information om avtal och löner

  • inom företagen, universiteten och FPA  får du av ditt förbund som ingått avtal med vederbörliga arbetsgivare

Statens arbetsmarknadsverk upprätthåller ett dokumentregistret som hänför sig till personalförvaltning. I dokumentregistret finns lagar, förordningar, bestämmelser, anvisningar och beslut. På sedan finns även villkoren för resekostnaderna. Du kan också söka dokumenten med sökord. Samtlig information finns även på svenska.

Statistik på internet bl.a.:

  • Statens arbetsmarknadsverk samlar och offentliggör statistiska data om statens personal och villkoren för personalens anställningsförhållande samt om anställningsförhållandets struktur.
     
  • Palkkalaskuri. På nätsidan kan du bl.a. jämföra din lön med andra yrkesgrupper.
     
  • Statistikcentralens sida finns material på finska.
Uppdaterad:17.6.2016/rni