Lika lön

Enligt jämställdhetslagen är var och en berättigad till lika lön för samma och likvärdigt arbete. När man utvärderar arbetet som samma eller likvärdigt bör man fästa uppmärksamhet vid arbetsuppgifterna och de krav dessa sätter på sin utförare. Med lika arbeten menar man arbeten som motsvarar eller nästan motsvarar varandra.

Vid utvärderingen av likvärdigt arbete tar man i beaktande bl.a. uppgifterna och dess innehåll och kvalitet, samt arbetsförhållandet.

Lagens syfte är att hindra diskriminering. Med andra ord får man inte vid avlöning sätta någon i en ofördelaktig position p.g.a. kön.

I Finland uppgår kvinnornas genomsnittslön till 83,1 procent av männens lön (Statistikcentralens publikation Ansiotasoindeksi 2013).

Löneskillnaden har man försökt minska med förhandlingsresultat och avtal, samt med likalönsprogrammet (Sampa) som förhandlats i trepart (arbetsmarknadsparterna och staten). Programmets mål är att minska skillnaden mellan könen till 15 procent till år 2015.

Inom ramen för sin intressebevakning fortsätter Pardia att främja lika lön med att bl.a. uppmuntra arbetsplatserna att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Därtill har Pardia som syfte att utveckla lönesystemen och lönestatistiken för att stöda likalön.

Mera information om jämställdhet och lika lön finns på social- och hälsovårdsministeriets hemsida.

Information på finska:

Mera information:

Tapio Rissanen, ombudsman
tapio.rissanen(at)pardia.fi
gsm 045 7731 4358 
 

Uppdaterad:31.7.2015/mpi