Jämställdhet

Vårt gemensamma mål är att främja jämställdhet

Pardia syftar på att främja jämställdhet och likabehandling inom arbetslivet.

Centrala grundvärden inom arbetslivet är jämställdhet och likabehandling. De ökar på kvalitet och välmående i arbetslivet, samt inverkar positivt på arbetsgemenskapens atmosfär. Med att främja jämställdheten kan man i bästa fall inverka på arbetsplatserna effektivitet och produktivitet. 

Pardia främjar jämställdhet och likabehandling på alla nivåer inom sin organisation. I nyckelpositionen är organisationens ledning och andra personalrepresentanter samt medlemsförbunden, föreningarna och medlemmarna.

Bäst främjar vi jämställdhet och likabehandling med att verka tillsammans.

Mera information om jämställdhetsombudsmannen

 

 

Uppdaterad:31.7.2015/mpi