Förtroendemannaverksamhet

Förtroendemannen är nära dig

Funderar du på frågor som berör dig och dina anställningsvillkor?

  • Vilka är mina anställningsvillkor?
  • Hur lång semester är jag berättigad till?
  • Betalas ersättning för övertid i form av pengar eller som ledighet?
  • För hur många dagar får jag sjuklön?
  • Hur många timmar skall en tjänsteresa ta för att den berättigar till dagtraktamente?
  • Är jag berättigad till inkomstrelaterad dagpenning om jag blir arbetslös?

Om du funderar på dylika frågor - får du hjälp av fackförbundet och din förtroendeman.

Ta först kontakt med förtroendemannen på din arbetsplats. Hen hjälper dig att med dina frågor samt reder ut eventuella oklarheter och meningsskiljaktigheter som gäller anställningsvillkor.  Därtill fungerar hen som kontaktperson till ombudsmännen på Pardias kansli.

Uppdaterad:31.7.2015/mpi