Avtalsverksamhet

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2014 - 2017

Statens tjänste- och arbetsvillkor 2014 - 2017 innehåller de centralaste avtalen, författningarna, tillämpningsföreskrifterna och -anvisningarna i fråga om anställningsvillkoren och den rättsliga ställningen för statsanställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

I boken ingår statens tjänste- och arbetskollektivavtal som har gjort den 7 november 2013 för den 31 januari 2017 slutande avtalsperioden. Statens arbetsmarknadsverk publicerar därtill årligen Statens resereglemente och Valtion matkustussääntö.

Uppdaterad:6.10.2014 pvu