Intressebevakning

Skydd genom tjänste- och kollektivavtal

Arbetsgemenskapens ärenden sköts i samarbete mellan fackförbundet och arbetsgivaren genom avtal. Detta kallas för intressebevakning. När du hör till fackförbundet är du inte ensam eftersom du kan som medlem utnyttja ett omfattande nätverk av arbetslivsexperter: förbundet, förtorendemännen och andra personalrepresentaner.

Experttjänster vid Pardia och våra medlemsförbund är bl.a.:

  • tolkning av lagstiftning gällande arbets- och tjänstekollektivavtal
  • tolkning av tjänste- och arbetskollektivavtal
  • lönesystem
  • rådgivning om social trygghet
  • arbetsmiljöärenden
  • arbetsgemenskapens stöd för ändring


 

Uppdaterad:14.4.2011/KTE