Materialbank

I materialbanken finns material som t.ex. förbunden och lokalföreningarna, men även medierna kan använda vid behov. Materialkällan bör alltid nämnas.

I materialbanken hittar du bl.a.:

Gör materialbeställning via denna länk.
 

Pardias grafiska material

Professor Kyösti Varis har planerat Pardias grafiska lay-out samt logon. De publicerades i representantskapsmötet 4.11.2003. Lay-out´en upprepas i Pardias fana, standard och hedersmärken samt även i broschyrer, blanketter och pennor samt annat material.

Enligt Kyösti Varis symboliserar logon förhandlare vid sitt bord och förhandlingen angår procenter. Färgerna är moderna. Speciellt den gröna färgen symboliserar mjukare värden och det mänskonärä arbete fackförbunden gör.
 

Uppdaterad:10.5.2017/rni