Medborgarenkäten Bättre liv genom arbete!

8.2.2012

Med denna korta enkät söker vi synpunkter om hurdant framtidens arbete och/eller hurdan framtidens arbetsplats bör vara av både personer i arbetslivet och personer utanför arbetslivet.

Hurdan är en arbetsplats som det är lätt att bli sysselsatt i? Hurdan är en arbetsplats där det är bra att arbeta och där arbetet är resultatrikt?

Under ledning av arbetsminister Lauri Ihalainen bereds en nationell strategi för utveckling av arbetslivet. Med finns ministerier, arbetsmarknadsorganisationer och andra aktörer inom arbetslivet. För att stödja detta arbete vill vi höra Dina åsikter om den idealiska arbetsplatsen och hur man kan öka meningsfullheten i arbetet. 
 
Enkäten är öppen 7.2.- 26.2.2012, och information av enkäten kan också hittas från Arbets- och näringsministeriets websidor. Det tar några minuter att svara.
 
Frågeformuläret finns tyvärr bara på finska!