Pardia och Pro fusioneras 1.1.2019

27.11.2018

Löntagarorganisationen Pardias högsta beslutsfattande organ, representantskapsmötet har i dag den 27 november 2018 beslutat att ansluta sig till Fackförbundet Pro. Förbunden fusioneras 1.1.2019.

Förbunden har sedan 2017 förhandlat om närmare samarbete. Drygt 100 medlemsföreningar i Pardia har ansökt om och beviljats medlemskap i Pro från och med den 1 januari 2019.

- Det är glädjande att fusionen blir av. Målet med sammanslagningen är ännu starkare förhandlingsstyrka och samhällsinflytande såväl inom de privata som inom de offentliga avtalsområdena. Tack vare en större medlemsbas kan vi förbättra medlemmarnas intressebevakning, säger Pardias ordförande Niko Simola.

Enligt Simola möjliggör den fusionerade organisationen dessutom betydligt mer heltäckande utbildningstjänster, medlemsförmåner och -evenemang.

- Det är också motiverat och kostnadseffektivt att ordna medlemsservice för ett större antal medlemmar.

Efter sammanslagningen kommer Pro att ha 120 000 medlemmar, som arbetar inom både den privata och offentliga sektorn.

Löntagarorganisationen Pardia har totalt 30 000 medlemmar varav majoriteten arbetar vid statliga ämbetsverk och anstalter och en betydande andel vid affärsverk, företag, universitet och FPA. Pardia är medlemsförbund i STTK.

Mer information:

Pardias ordförande Niko Simola, gsm 040 566 8517.