Löntagarorganisationen Pardia belönade förbundsaktiva

27.11.2018

Löntagarorganisationen Pardia belönade meriterade förbundsaktiva på representantmötet 27.11.2018 i Helsingfors. Sju personer tilldelades förtjänsttecken.

Tjänsttecknet i silver tilldelades Johanna Asikainen Pardias personal, Timo Heino Funktionärer inom teknik och Information TTT, Satu Kaukonen Landsförsvarets Personalförbund MPHL, Mats Kommonen Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL, Tarja Koskela, Fackförbundet för social-, hälsovårds- och fostringssektorn Steka och Merja Lintoja Pardias personal Ulla Noponen Pardias personal.