« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » På svenska

Övertidsförbud och förbud mot byte av arbetspass

3.10.2018

Den finska regeringen förbereder en ändring i arbetsavtalslagen som skulle lätta på kriterierna för uppsägningar av personmässiga skäl i företag med färre än 10 anställda. Löntagarorganisationen Pardia rf motsätter sig förslaget, eftersom det undergräver arbetstagarnas ställning och placerar arbetstagarna i en ojämlik ställning på grundval av företagets storlek.

Av denna anledning har Löntagarorganisationen Pardia rf beslutat inleda en politisk arbetskonflikt för sina medlemmar inom Pardias samtliga avtalsområden. För Pardiamedlemmar börjar övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass onsdag 10.10.2018 kl. 06.00 och slutar på fredag 12.10.2018 kl. 23.59. Den politiska arbetskonflikten omfattar inte ämbetsmän.

Under övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass

  • utförs inget övertidsarbete
  • görs inga byten av arbetspass (chefen begär att en tjänsteman med någon annan byter ett arbetspass som införts i arbetsschemat)

Vem berörs inte av övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass?

Det är fråga om en legitim stridsåtgärd, som Pardiamedlemmar borde delta i (eller ska delta i). Förbudet mot övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass berör inte ämbetsmän, dvs. de deltar inte i övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass.

Vad betyder detta?

Under övertidsförbudet och förbudet mot byte av arbetspass vägrar Pardiamedlemmar att göra övertidsarbete och att byta arbetspass. Under förbudet avtalar arbetstagarna inte med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete och inte heller om att byta arbetspass. Medlemmarna kommer till och lämnar arbetsplatsen punktligt enligt de arbetsturer som införts i arbetsschemat.

Medlemmar som har glidande arbetstid ska undvika att flextidssaldot ökar. En förtroendeman ska avböja arbetsgivarens förslag om eventuella lokala avtal som gäller arbetstiden.

Vad ska jag svara om jag blir ombedd att arbeta övertid eller att byta ett arbetspass?

Du kan svara att ditt fackförbund har förklarat övertidsförbud och förbud mot byte av arbetspass, och som dess medlem måste du följa förbudet. Övertidsarbete får enligt lag utföras endast om arbetstagaren för varje gång gett sitt separata samtycke.

Vem ansvarar för verksamheten på arbetsplatsen?

Arbetsgivaren svarar alltid för verksamheten. Arbetsgivaren ska se till att på arbetsplatsen i alla situationer finns ett tillräckligt antal arbetstagare på så sätt som avtal och koncessionen kräver. Arbetsgivaren ska vara beredd exempelvis på att det ska finnas en ersättare för en insjuknad arbetstagare. Som arbetstagare är du inte ansvarig för att skaffa en ersättare, om det uttryckligen inte är en uppgift som i din arbetsgemenskap ingår i din arbetsbeskrivning.

Ett medlemskap i förbundet ger skydd och förpliktar

När ett fackförbund fattar ett beslut om en arbetskonflikt, så har förbundet ansvaret. En enskild medlem får inte drabbas av påföljder för att ha deltagit i en arbetskonflikt. En medlem ska agera i enlighet med förbundets beslut. Allt slags arbete som omfattas av arbetskonflikten är förbjudet. En arbetstagare som agerar i strid med sitt förbunds beslut och arbetar under en arbetskonflikt är en strejkbrytare. Fackförbundets ledning besluter om följderna för en strejkbrytare.

Arbetsgivaren får inte utöva påtryckning

Arbetsgivaren kan vidta motåtgärder, t. ex. vägra att fastställa nya semestrar eller bevilja ledigheter. Under en arbetskonflikt ska medlemmarna bereda sig på sådana åtgärder och anpassa sig.

Ibland kan arbetsgivaren försöka utöva påtryckning på arbetstagare eller förtroendemän så att de avstår från arbetskonflikten eller avgår från förbundet. I grövsta fallen kan det vara fråga om ett brott (Strafflagen 47 kap. 3 §). I sådana fall ska du kontakta förbundet!

En medlem kan oroa sig för att gå med i en arbetskonflikt, men det finns ingen anledning att vara rädd. En arbetstagare har laglig rätt att delta i en arbetskonflikt. En enskild medlem har en svag förhandlingsposition, därför hör vi till ett fackförbund. Endast tillsammans kan vi försvara våra arbetsvillkor. Vår framgång beror på var och en av oss.


21.5.2019 klo 11:33:27