Läs mera Nyheter och Pressmeddelanden på finska

 

Pardia är ett fackförbund med 40 000 medlemmar. Våra medlemmar arbetar majoriteten vid statliga ämbetsverk, universitet och resten vid affärsverk och företag samt på FPA.

Nedan ses de senaste nyheterna på svenska samt information om annat aktuellt, som hör samman med vår verksamhet.

Vad handlar projektet ny centralorganisation om?

Löntagarorganisationen
Pardia rf

Banmästargatan 11
00520 Helsingfors
fornamn.efternamn(at)pardia.fi
Kontakta oss