Nyheter på svenska

Pardia och Pro fusioneras 1.1.2019

27.11.2018

Löntagarorganisationen Pardias högsta beslutsfattande organ, representantskapsmötet har i dag den 27 november 2018 beslutat att ansluta sig till Fackförbundet Pro. Förbunden fusioneras 1.1.2019.

Läs mera Nyheter och Pressmeddelanden på finska