Jäsenyys

Pardian jäsenet toimivat useilla yhteiskunnan perustoimintoja hoitavilla aloilla. Edustamme tekniikkaa, turvallisuutta, valtion palveluja ja hallintoa, yliopistoihin, tutkimukseen, liikenteeseen ja tietotekniikkaan liittyviä aloja ja sosiaali- ja terveys- ja kasvatusaloja sekä sosiaalivakuutusalaa.

Pardian jäsenkunnasta enemmistö työskentelee valtion virastoissa ja laitoksissa ja merkittävä osa liikelaitoksissa, yrityksissä, yliopistoissa ja Kelassa. Pardiaan kuuluu 19 jäsenjärjestöä, joissa on jäseniä yhteensä 30 000.

Tule mukaan vaikuttamaan yhteiskunnan ja työelämän kehitykseen!

Ammattijärjestön jäsenyys on muutakin kuin vain jäsenmaksun maksamista. Jäsenenä voit vaikuttaa omaa työtäsi ja työyhteisöäsi koskeviin asioihin sekä saat oikeuden moniin hyödyllisiin jäsenetuihin. Parhaiten vaikutat kuulumalla siihen järjestöön, joka sopii juuri sinua koskevat virka- tai työehtosopimukset.

Ammattijärjestöt ovat oleellinen osa suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskunta ja työelämä eivät kehity ilman yhteiskunnassa toimivien eri osapuolten laaja-alaista vuoropuhelua. Ammattijärjestöt tarjoavat jäsenilleen tärkeän kanavan ja mahdollisuuden osallistua tähän vuoropuheluun ja vaikuttaa, mihin suuntaan työelämäämme ja yhteiskuntaamme kehitetään.
 

Päivitetty: 27.1.2017/rni